Land van Kien logo

Het nieuws
van het
Land van kien

Nieuwe huisvesting Scouting Rooi is haalbaar
(21-12-2023)

Sint-Oedenrode - Voor de Scouting Rooi lijkt bij het Land van Kien een geschikt onderkomen gevonden te zijn. In een nieuw te bouwen dwarsdeelschuur aan de westzijde van Hoeve Arbeidslust op Land van Kien is de afgelopen maanden onderzocht of huisvesting voor de Scouting haalbaar is.

Deze plek biedt door de ligging in het buitengebied veel mogelijkheden voor Scoutingactiviteiten. Land van Kien wil de dwarsdeelschuur daarnaast gebruiken voor de dagbesteding van Zorg Hoeve Arbeidslust. 

Huisvesting is haalbaar
De kosten voor nieuwbouw van Scouting Rooi op de huidige locatie aan het Achterpad in SintOedenrode dreigden te hoog te worden. Daarom is gemeente Meierijstad vanaf december 2022 samen met de Scouting op zoek gegaan naar alternatieven. Op het Land van Kien is toen een locatie in beeld gekomen voor huisvesting van Scouting Rooi. Het plan is ruimtelijk haalbaar gebleken. Ook is deze optie financieel gunstiger dan de eerder beoogde nieuwbouw.

Wijziging omgevingsplan nodig
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk. In het te wijzigen omgevingsplan wordt naast de bouw van de dwarsdeelschuur ook een beperkte doorontwikkeling van de huidige activiteiten van Arbeidslust en de zorgboerderij De Hoeve mogelijk gemaakt. De ontwikkeling staat verder los van de toekomstige woningbouwplannen van Land van Kien. In januari neemt de gemeenteraad een besluit over de financiële gevolgen van deze nieuwe huisvesting van Scouting Rooi. De ruimtelijke procedure die nodig is voor dit plan kan vervolgens in 2024 worden gestart.

Land van Kien organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst waarin dit initiatief wordt toegelicht en vragen kunnen worden gesteld Rik Compagne, verantwoordelijk wethouder: “Fijn dat we voor Scouting Rooi bij Land van Kien een goede plek gevonden hebben. Scouting staat voor leuke en spannende activiteiten waarmee kinderen en jongeren worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Bij Land van Kien in het buitengebied zijn veel mogelijkheden die aansluiten bij Scoutingactiviteiten.” Ook Scouting Rooi is erg blij met de vooruitzichten. Mark Palte, voorzitter Scouting Rooi: “We zijn blij dat Land van Kien met dit initiatief is gekomen en we met hen en de gemeente Meierijstad tot een concreet plan zijn gekomen voor een accommodatie op deze schitterende locatie. Een goede accommodatie is namelijk de basis voor elke Scoutinggroep”


We gebruiken Analytische cookies om de website te verbeteren door te meten hoe vaak pagina’s worden bezocht en waar mogelijke knelpunten zitten